Katolickie Przedszkole im. Św. Wojciecha w Złotowie

Zajęcia dodatkowe

 

KODOWANIE NA DYWANIE

 

Zabawy z kodowaniem otwierają umysły, rozwijają umiejętności logicznego myślenia, rozumowania i wnioskowania. Kształcą wyobraźnię i kreatywność dzieci. Zachęcają je do działań grupowych.W trakcie zabaw z kodami dzieci koncentrują się na wyszukiwaniu rozwiązań.Taka forma nauki poprzez zabawę doskonale przygotowuje dzieci do stawiania pierwszych kroków w programowaniu.

 

 

Zajęcia prowadzone są przez Ewelinę Radecką

-nauczycielkę edukacji wczesnoszkolnej w Zespole Szkół Katolickich im. Św. Wojciecha w Złotowie.

 

 

 

JĘZYK ANGIELSKI

 

 Let`s sing English!


"Let`s sing English" to cykl zajęć  z języka angielskiego bazujący na programie "Patch the Puppy" wydawnictwa MACMILLAN. Opiera się on na dwóch głównych elementach: śpiewie i ruchu. Dzieci poprzez metodę TPR (Total Physical Response)- reagowania ciałem, gestami za wskazówkami nauczyciela poznają znaczenie piosenek, które są podstawą do przekazywania słów, wyrażeń w języku angielskim. Język polski jest ograniczony do niezbędnego minimum, zasadniczo tylko problemy z zachowaniem porządku i skupienia na zajęciach wymuszają na nauczycielu użycie języka polskiego. Podstawowe zwroty, takie jak "sit down", "stand up", "make a circle" czy "be quiet please" często wystarczą aby przekazać dzieciom komunikat.

Wykorzystywane są też wszelkiego rodzaju gry i zabawy mające na celu osluchanie z wymową i utrwalenie rozumienia znaczenia słów i zwrotów.

Na zajęciach używane są także flashcards czyli karty demonstracyjne do zilustrowania znaczenia niektórych słów.
Czasami, choć nie na każdych zajęciach dzieci rysują lub kolorują, choć ma to bardziej na celu wyciszenie po tanecznych szaleństwach.

Towarzyszami nauki są na zmianę cztery pacynki: szczeniaczek Patch, Owca Sheep, szop Racoon oraz tygrysek Tiger.

 

 

 Zajęciarowadzone są przez Ewę Gabriel

- nauczycielkę j. angielskiego w Zespole Szkół Katolickich im. Św. Wojciecha w Złotowie.

 

 

RELIGIA

 

 

W przedszkolu odbywają się zajęcia religii, na której dzieci poznają wiarę w Boga oraz życie Jezusa i Maryi. Wspólnie śpiewamy, modlimy się i kolorujemy obrazki z ważnymi wydarzeniami naszej wiary. Dzieci bardzo lubią te wspólne zajęcia, na których również uczą się jak należy postępować, jak być dobrym kolegą i kto ich kocha najbardziej.

Zajęcia prowadzone są przez Dorotę Sobiegraj

- nauczycielkę religii w Zespole Szkół Katolickich im. Św. Wojciecha w Złotowie.

 

 

 

GRAFOMOTORYKA

 

Na zajęciach grafomotorycznych kolorujemy, rysujemy, budujemy z klocków budowle, lepimy z plasteliny, wycinamy, wydzieramy elementy z papieru, przesypujemy piasek, malujemy zarówno pędzlem jak i palcami, układamy puzzle, nawlekamy koraliki, robimy masaże, bierzemy udział w wielu zabawach ruchowych. Wszystko po to, aby nasze dłonie były przygotowane do pisania.

 

 

 Zajęcia grafomotoryczne:

-rozwijają koordynację wzrokowo-ruchową oraz motorykę małą

-doskonalą orientację w schemacie własnego ciała i orientację przestrzenną

-niwelują różnice rozwojowych między dziećmi

-kształtują koordynacji wzrokowo – ruchową

-wyrabiają umiejętność prawidłowego chwytu narzędzia pisarskiego

-niwelują zbyt silne lub zbyt słabe napięcie mięśniowe

-rozwijają sprawność manualnej dłoni

-wyrabiają płynność i precyzję ruchów

-wdrażaja do staranności, wrażliwości estetycznej

 

Zajęcia od września prowadzone są przez Agatę Kabatek

-nauczycielkę edukacji przedszkolnej.

 

 

Zajęcia muzyczno-ruchowe

 


Zajęcia umuzykalniające dla dzieci w wieku przedszkolnym mają na celu rozbudzenie wrażliwości muzycznej i estetycznej dzieci, rozwijanie zamiłowania do śpiewu, muzyki, tańca oraz zaspokajanie potrzeby ruchu przez:
- rozwijanie słuchu muzycznego
- kształcenie poczucia rytmu
- poprawne śpiewanie piosenek
- poprawne i estetyczne poruszanie się
- wspólne muzykowanie
- rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej.
Różnorodne formy ćwiczeń i zabaw wpływają dodatnio na kształtowanie pozytywnych cech charakteru i przygotowują dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole poprzez:
- kształtowanie społecznych postaw i zachowań
- nabywanie umiejętności kontaktowania się i współdziałania w grupie
- rozwijanie silnej woli
- budzenie wiary we własne siły i celowości podejmowanych wysiłków
- wyrabianie umiejętności skupienia się i koncentracji na wykonywanej czynności

 

 

Zajęcia od września prowadzone są przez Joannę Sieg

- nauczycielkę edukacji przedszkolnej

 

 

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

 

 

Zajęcia prowadzone są przez Anne Minor-Czyż

-logopedę oraz nauczycielkę j. polskiego 

w Zespole Szkół Katolickich im. Św. Wojciecha w Złotowie.

 

 

"BAJANIE - BAJKI, BAJECZKI"

 

 

 

Nasze przedszkole co roku aktywnie uczestniczy w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Bajki czytają dzieciom zaproszeni goście, nauczyciele i rodzice.

W roku szkolnym 2021/2022 uczestniczymy w projekcie „ Mały miś w świecie wielkiej literatury”.

We wszystkich grupach prowadzone są zajęcia dodatkowe „ Czytanie – bajanie”.

Pamiętamy o zasadzie: Książka- uczy, bawi i wychowuje.

 

 

Zajęcia prowadzone są przez Ewę Pawlak

-nauczycielkę edukacji przedszkolnej