Katolickie Przedszkole im. Św. Wojciecha w Złotowie
Strona głowna  /  Zajęcia dodatkowe
Zajęcia dodatkowe

JĘZYK ANGIELSKI

 

 Let`s sing English!


"Let`s sing English" to cykl zajęć  z języka angielskiego bazujący na programie "Patch the Puppy" wydawnictwa MACMILLAN. Opiera się on na dwóch głównych elementach: śpiewie i ruchu. Dzieci poprzez metodę TPR (Total Physical Response)- reagowania ciałem, gestami za wskazówkami nauczyciela poznają znaczenie piosenek, które są podstawą do przekazywania słów, wyrażeń w języku angielskim. Język polski jest ograniczony do niezbędnego minimum, zasadniczo tylko problemy z zachowaniem porządku i skupienia na zajęciach wymuszają na nauczycielu użycie języka polskiego. Podstawowe zwroty, takie jak "sit down", "stand up", "make a circle" czy "be quiet please" często wystarczą aby przekazać dzieciom komunikat.

Wykorzystywane są też wszelkiego rodzaju gry i zabawy mające na celu osluchanie z wymową i utrwalenie rozumienia znaczenia słów i zwrotów.

 

Na zajęciach używane są także flashcards czyli karty demonstracyjne do zilustrowania znaczenia niektórych słów.
Czasami, choć nie na każdych zajęciach dzieci rysują lub kolorują, choć ma to bardziej na celu wyciszenie po tanecznych szaleństwach.

Towarzyszami nauki są na zmianę cztery pacynki: szczeniaczek Patch, Owca Sheep, szop Racoon oraz tygrysek Tiger.


 

Zajęcia od września 2018r prowadzone są przez Martę Herman-Porowską

- nauczycielkę edukacji przedszkolnej

 

RELIGIA

 

 

W przedszkolu odbywają się zajęcia religii, na której dzieci poznają wiarę w Boga oraz życie Jezusa i Maryi. Wspólnie śpiewamy, modlimy się i kolorujemy obrazki z ważnymi wydarzeniami naszej wiary. Dzieci bardzo lubią te wspólne zajęcia, na których również uczą się jak należy postępować, jak być dobrym kolegą i kto ich kocha najbardziej.

Zajęcia prowadzone są przez Dorotę Sobiegraj

- nauczycielkę religii w Zespole Szkół Katolickich im. Św. Wojciecha w Złotowie.

 

 

EDUKACJA PATRIOTYCZNA

 

 Zajęciom z edukacji patriotycznej od samego ich początku przyświeca jedno hasło - "nauka" historii i patriotyzmu poprzez zabawę. Aby to osiągnąć, do pracy z dziećmi wykorzystuje się przeróżne "pomoce naukowe".

Bajki, słuchowiska, multimedialne gry edukacyjne, przestrzenne książeczki, kolorowe plansze, makiety zabytków i ... puzzle. Bo czyż z puzzli nie można ułożyć polskiego godła? 

 

Przepiękne puzzle i gry edukacyjne otrzymaliśmy z Instytutu Pamięci Narodowej w ramach projektu „Historia w kolorach. Jego głównym założeniem jest wzbudzanie zainteresowania historią wśród dzieci. Projekt ma za zadanie nie tylko przekazać pewien podstawowy zasób wiedzy, ale przede wszystkim ma oswoić małego odbiorcę z tematyką przeszłości i jej wagi. Za pomocą różnych form zajęć rozrywkowych (np. puzzle, karty do gry) zachęca się najmłodszych do postrzegania historii jako interesującego i naturalnego elementu otaczającego świata.

 

Zajęcia prowadzone są przez Magdę Stachyrę

- nauczycielkę historii oraz wiedzy o społeczeństwie

w Zespole Szkół Katolickich im. Św. Wojciecha w Złotowie.
 

 

 

PRZYGOTOWINIE DO PISANIA

 

Na zajęciach grafomotorycznych kolorujemy, rysujemy, budujemy z klocków budowle, lepimy z plasteliny, wycinamy, wydzieramy elementy z papieru, przesypujemy piasek, malujemy zarówno pędzlem jak i palcami, układamy puzzle, nawlekamy koraliki, robimy masaże, bierzemy udział w wielu zabawach ruchowych. Wszystko po to, aby nasze dłonie były przygotowane do pisania.

 

 

 Zajęcia grafomotoryczne:

-rozwijają koordynację wzrokowo-ruchową oraz motorykę małą

-doskonalą orientację w schemacie własnego ciała i orientację przestrzenną

-niwelują różnice rozwojowych między dziećmi

-kształtują koordynacji wzrokowo – ruchową

-wyrabiają umiejętność prawidłowego chwytu narzędzia pisarskiego

-niwelują zbyt silne lub zbyt słabe napięcie mięśniowe

-rozwijają sprawność manualnej dłoni

-wyrabiają płynność i precyzję ruchów

-wdrażaja do staranności, wrażliwości estetycznej

 

Zajęcia od września prowadzone są przez Paulinę Pioch

-nauczycielkę edukacji przedszkolnej.

 

 

"PRZEDSZKOLE PEŁNE MUZYKI" - Rytmika

 


Zajęcia rytmiczno- umuzykalniające dla dzieci w wieku przedszkolnym mają na celu rozbudzenie wrażliwości muzycznej i estetycznej dzieci, rozwijanie zamiłowania do śpiewu, muzyki, tańca oraz zaspokajanie potrzeby ruchu przez:
- rozwijanie słuchu muzycznego
- kształcenie poczucia rytmu
- poprawne śpiewanie piosenek
- poprawne i estetyczne poruszanie się
- wspólne muzykowanie
- rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej.
Różnorodne formy ćwiczeń i zabaw wpływają dodatnio na kształtowanie pozytywnych cech charakteru i przygotowują dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole poprzez:
- kształtowanie społecznych postaw i zachowań
- nabywanie umiejętności kontaktowania się i współdziałania w grupie
- rozwijanie silnej woli
- budzenie wiary we własne siły i celowości podejmowanych wysiłków
- wyrabianie umiejętności skupienia się i koncentracji na wykonywanej czynności

 

 

Zajęcia od września prowadzone są przez Ewę Pawlak

- nauczycielkę edukacji przedszkolnej

 

 

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

 

 

Zajęcia prowadzone są przez Anne Minor-Czyż

-logopedę oraz nauczycielkę j. polskiego 

w Zespole Szkół Katolickich im. Św. Wojciecha w Złotowie.

 

 

"BAJANIE - BAJKI, BAJECZKI"

 

Nasze przedszkole co roku aktywnie uczestniczy w akcji „ Cała Polska Czyta Dzieciom”. Bajki czytają dzieciom zaproszeni goście, nauczyciele i rodzice.

W roku szkolnym 2018/2019 grupa 5 i 6-latków uczestniczy w projekcie „ Mały miś w świecie wielkiej literatury”.

We wszystkich grupach prowadzone są zajęcia dodatkowe „ Czytanie – bajanie”. Zajęcia prowadzi p. Bożena Zaleska.

Pamiętamy o zasadzie: Książka- uczy, bawi i wychowuje.

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2018-11-17